© Rootsville.eu

DLB on Stage
Festival
Devant-les-Bois (Mettet) (11-05-2019)

reporter: Freddie - photo credits: Loli Mattivi

info organidation: DLB on Stage
info artist: Dr. Voy - Rootbag (NL) - T-99 (NL)

© Rootsville 2019


Foto's volgen, we zitten teslotte in Wallonië dus, a l'aise :-)....

Sinds 2014 kwam dit festival als een "Fenix" uit zijn as te verrijzen en heeft dit vernieuwde "DLB on Stage" team reeds tien evenementen met groot succes georganiseerd. Zowel het festival in de maand mei als de "indoor editie" begin november worden hier als een jaarlijks event aangevinkt in de kalender. Een organisatie die ook durft de kaart te trekken voor de Belgische blues met passages van onder meer groepen als de "Boogie Beasts", "Fred & The Healers", "Guy Verlinde & The Houserockers", "The Bluesbones", "Voodoo Casino" met in de rangen Ghalia, en de helaas verdwenen bands "Chilly Willy" en "Blues Vision". Ze waren er ook als de kippen bij om vorig jaar de "BBC" laureaten van "Black Cat Biscuit" op de affiche te zetten. Ook buitenlandse band schreven hier al geschiedenis zoals onder meer "Johnny Mastro & Mama's Boys", "Wille & The Bandits" en het onwaarschijnlijke Zwitsers duo "The Two", die in 2016 zo maar eventjes de ganse tent lieten meebrullen.

Voor de 11de editie van hun "DLB on Stage" verwelkomen ze hier de rock formatie "Dr Voy" die dit jaar de 10de editie van "Roots & Roses" mochten openen. Daarnaast trekken ze volledig de kaart van de "Ollanders" met "Rootbag" van Richard van Bergen en de alternatieve rootsrockers van "T-99". De organisatie ligt in handen van de twee youngsters Margaux Joachim en Loli Matttivi. Hoor je geen belletje rinkelen?, geen nood wat dat zal het wel doen wanneer ik de steunpilaren en promo team Françoise Regnier en Michel Brughmans kom te vermelden. Twee "Wallons Sympa" die we overal op de festival weiden en in de clubs tegenkomen. De rode draad van dit festival in "Devant-les-Bois", een beaulieu van Mettet, is het familiale aspect en de vriendschap die hier alom aanwezig is en dit is ook de reden waarom we hier al enkele jaren deze "DLB on Stage" in onze agenda komen aan te vinken.

Dit jaar kunnen ze ook een delegatie van "Hookrock" verwelkomen, eentje van "Oetslovenblues" en uiteraard de promotie machine van "Gevarenwinkel". We begonnen meteen met enkele chopes soldaat te maken maar schakelden al vlug over naar de promo "karaf van 2 liter" waardoor een pintje op een luttele prijs van 1.5 euro kwam. Zo kwam het ook al vlug tot een gezellige verbroedering tussen "les Wallons et les Flamands", iets waar onze politiekers nog een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Na "The Doors" werd het stilaan tijd om die van "Dr. Voy" te verwelkomen. Toen ik de naam van "Dr. Voy" zag verschijnen begon ik eerlijk gezegd het voorhoofd te fronsen. Toen ik bij de aankondiging van "Roots & Roses" ook deze band zag verschijnen werd ook mijn interesse dan al wat meer aangewakkerd.

Deze formatie brengen stevige rock, soms tegen "Metal" af en komen uit La Louvière. Je zou haast gaan denken dat ze allemaal familie zijn van elkaar omdat ze zichzelf de familienaam "Voy" hebben aangemeten. Met hun aantrede hier op "DLB on Stage" zullen Jeff, Reg, Rod en Vince Voy zonder meer de tent al onmiddellijk doen ontploffen. Vorig jaar brachten ze nog hun vijfde en nieuwste album "Apocalyptic Bombs" uit met daarop de hier gebrachte nummers als "Star Light" en uiteraard ook "Apocalyptic". Maar ook "Roasted Chicken" uit hun "Live Sessions" van 2016.

De twee backing vocals die ze mee hadden gingen soms wat verloren door de loeiharde gitaarrifjes. In de grote tent van Lessines kon dit nog maar hier op "DLB on Stage" mocht het geluid best wel een streepje minder. In alle geval zag je dat de familie van "Dr. Voy" zich best kon amuseren en ook wij deden dat in het bijzijn van telkens 2 karaffen bier. Net als op "Roots & Roses" voldeden de familie Voy ook hier aan de verwachtingen en nu maar hopen dat ze verder België kunnen veroveren maar dan zullen ze toch op andere festivals moeten gokken zoals onder meer "Graspop". Het fotografisch gedeelte had ik vriendelijk overgedragen aan de al even vriendelijke Loli Mattivi, anders zou het blur effect na een tijdje teveel merkbaar gaan zijn op de foto's. Lolli de setlists niet vergeten hé ;-)

Van deze stevige aanslag op ons gehoor orgaan komen we nu uit bij "Rootbag". Deze formatie werd gebouwd rond de Nederlandse gitarist Richard van Bergen, de man die ook kennen van de vroegere Americana band de "Shiner Twins". Zijn twee kompanen zijn sinds het ontstaan van de band Roelof Klijn op de bas en Jody van Ooijen aan de drums. In 2015 kwamen ze reeds "Blues Peer" te veroveren en vorig jaar kwamen ze aan de bak op "Goezot" en bij "SRBC" in Stekene.

Ondertussen heeft Richard van Bergen met zijn "Rootbag" al twee albums op zijn actief waarvan de laatste "Walk On In" (album report) dateert van 2017. Richard van Bergen is op gebied van blues 'n roots een wandelende encyclopedie en kende na heel wat ups ook wat downs in zijn carrière. In 2014 bracht hij met deze "Rootbag" het gelijknamige album uit. Met dit album lonkten Richard en Rootbag een beetje "Down South" maar lieten daarmee ook heel Nederland en België op hun grondvesten daveren.

Richard van Bergen en zijn "Rootbag" namen meteen het heft in handen met nummers als "Right On Time" en "Maybe Someday" en al meteen viel het op dat iedereen een stapje voorwaarts deed. Iedereen behalve de meute aan den toog waar de karaffen vlot werden bijgevuld. De blues et soms een vleugje Americana werd hier best gesmaakt in Wallonië en de dans willigen begonnen hun eerste stapjes te plaatsen. Met Nummers als "Can't Keep Up" en "Tired of Being The Fool" kwam er een einde aan de passage van "Rootsbag" alhier. Richard van Bergen gaf nog een allerlaatste keer alle en begaf zich op "Walk On In" tussen de menigte die het wel konden appreciëren. Opdracht volbracht al moest "MC" Margaux dan weer niet al te fel aandringen voor een encore. Dat werd dan "Every Little One In A While" en daarna konden Richard, Jordy en Roelof hun nachtelijke tocht richting Nederland aanvatten. Ondertussen stonden op de contoir reeds drie karaffen met bier. Alors les gars, Santè!!!

Als afsluiter kozen ze hier bij "DLB on Stage" dit jaar voor niemand minder dan de Nederlandse rootsrocker "T-99". Toch wel enigszins verwonderlijk want het is nu niet zo dat dit trio in het Waalse landgedeelte wereldberoemd is. Voor mij niet gelaten want ik ben al jaren fan van deze "T-99" met daarin Micha Haring, drummer Martin de Ruiter en bassist Donné la Fontaine. Ze hielden even een sabbat periode en brachten in 2015 een "Best Of" op de markt. In 2016 stonden ze er weer helemaal met het album "Bedlam", wat hen in 2017 tot in den hof van "Goezot" bracht. Hun alternatieve roots muziek heeft soms ook een voodoo sfeertje rond zich hangen. Dus dikke pluim voor de organisatie van "Dlb on Stage" om dit aan te durven.

Van Micha Haring kwam ik te vernemen dat ze met regelmaat verdwalen in Wallonië en dus voor onze landgenoten geen obstakel mogen betekenen, en dat zag je ook want met de muzikale binnenkomer kom meteen iedereen zich hier terug verwarmen, een eigenschap die ze volledig onder de knie hebben. Na de aanvoer van liters bier kregen we dan ook een beetje compassie met Ivan van "Hookrock" die als "chauffeur blues" het hier ls de ganse avond moest stellen met een watertje.

Die van "T-99" zaten al meteen op kruissnelheid wat hun professionalisme nog eens ectra in de verf kwam te zetten. Rootsrock pur sang met soms ook een vleugje "Surf" en brachten ons zo on the verge of a breakdown. Nummers als "Sun" of "Medecine" maken zich moeiteloos van je meester en brengen je als muziekliefhebber haast in extase, een voorbeeld ook dat blues liefhebbers ook wel kunnen openstaan voor andere stijlen. De talrijke karaffen begonnen zijn tol te eisen en zo begonnen we ons stilaan te begeven richting "camping". "Time" en "Drunk" zijn twee nummers van "T-99" maar ook ons eindpleidooi, It's "Time" 'cause we're "Drunk"!!! Voor de die hards van "DLB on Stage" was er nog de after party met DJ Turtle Boogie...

Report Français

Depuis 2014, ce festival est devenu un "Phoenix" renaissant de ses cendres et cette équipe renouvelée "DLB on Stage" a déjà organisé dix événements avec un grand succès. Le festival au mois de mai et "l'édition en salle" au début du mois de novembre sont cochés ici en tant qu'événement annuel dans le calendrier. Une organisation qui ose aussi tirer la carte du blues belge avec des programmations de groupes tels que "Boogie Beasts", "Fred & The Healers", "Guy Verlinde & The Houserockers", "The Bluesbones", "Voodoo Casino" avec dans les rangs Ghalia, et les groupes malheureusement disparus "Chilly Willy" et "Blues Vision". Ils étaient également présents, comme les poules, pour faire figurer les lauréats du "Black Cat Biscuit" à la BBC l'année dernière. Des groupes étrangers ont également marqué l'histoire, tels que "Johnny Mastro & Mama's Boys", "Wille & The Bandits" et l'improbable duo suisse "The Two" qui, en 2016, a laissé la tente entière rugir pendant un moment.

Pour la 11ème édition de leur "DLB on Stage", ils accueillent ici la formation rock "Dr Voy" qui a ouvert cette année la 10ème édition de "Roots & Roses". En outre, ils tirent pleinement la carte des "Oranges" avec "Rootbag" de Richard van Bergen et les rockers alternatifs du "T-99". L’organisation est entre les mains des deux jeunes, Margaux Joachim et Loli Matttivi. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ce que cela va faire quand je parlerai des piliers de soutien et de l'équipe de promotion Françoise Regnier et Michel Brughmans. Deux "Wallons Sympa" que nous côtoyons partout sur les festivals et que nous rencontrons dans les clubs.

Le fil conducteur de ce festival à Devant-les-Bois, un beau lieu de Mettet, est l’aspect familial et l’amitié qui est omniprésente ici et c’est aussi la raison pour laquelle nous retenons ce "DLB sur scène" comme rendez vous incontournable, depuis plusieurs années, dans notre agenda. Cette année, ils pourront également accueillir une délégation du "Hookrock" de Diepenbeek (Limbourg) des 5 et 6/7/2019, une de "Oetsloven Blues" festival de Wellen (Limbourg) le 3/8/2019 et bien sûr la machine promotionnelle du festival "Gevarenwinkel" de Herselt (Brabant Flamande) du dernier week-end d’Août.

Nous avons immédiatement commencé à fraterniser avec quelques chopes, mais nous sommes rapidement passés à la promotion "carafe de deux litres", et une bière qui coûtait 1,5 €. Elle a donc rapidement abouti à une agréable fraternisation entre "Wallons et Flamands", ce que nos politiciens pourraient prendre comme exemple. Après "The Doors", il était temps d'accueillir "Dr. Voy". Quand j'ai vu le nom de "Dr. Voy" apparaître, j'ai franchement commencé à froncer les sourcils. Quand j'ai aussi vu ce groupe apparaître sur le programme de "Roots & Roses", mon intérêt a également été aussi été attiré avec plus d’attention.

-Cette formation joue du rock solide, parfois contre du "Metal" et vient de La Louvière. Vous penseriez presque qu'ils sont tous liés les uns aux autres parce qu'ils se sont donnés le nom de famille "Voy". Avec leur présence sur "DLB on Stage", Jeff, Reg, Rod et Vince Voy vont immédiatement exploser la tente. L'année dernière, ils ont sorti leur cinquième et dernier album "Apocalyptic Bombs" avec les chansons apportées ici sous le nom de "Star Light" et bien sûr aussi "Apocalyptic". Mais aussi "Poulet Rôti" de leurs "Live Sessions" de 2016.

Les deux choeurs qu'ils ont apportés ont parfois été perdus à cause des forts riffs de guitare. Dans la grande tente de Lessines, cela n’était possible ici que sur 3DLB on Stage "le son était un peu moins. Dans tous les cas, vous avez vu que la famille de" Dr. Voy "pouvait passer un bon moment et nous l’avons également fait en présence de 2 carafes de bière à chaque fois. Tout comme chez" Roots & Roses ", la famille Voy a également répondu aux attentes, espérant pouvoir conquérir de nouveaux territoires en Belgique, mais ils doivent encore jouer à d'autres festivals tels que "Graspop". La partie photographique que j'ai gentiment transférée à Lolli, tout aussi sympathique, sinon l'effet de flou deviendrait perceptible après un certain temps sur les photos. ;-)

- Nous nous retrouvons maintenant avec "Rootbag" de cette attaque massive sur notre organe auditif. Cette formation a été construite autour du guitariste néerlandais Richard van Bergen, l'homme qui connaît également l'ancien groupe américain "Shiner Twins". Ses deux compagnons sont : à la basse depuis la création du groupe Roelof Klijn et de Jody van Ooijen à la batterie. En 2015, ils sont déjà venus conquérir "Blues Peer" et l'année dernière, ils sont venus jouer à "Goezot" et à "SRBC" à Stekene.

En attendant, Richard van Bergen a déjà deux albums en activité avec son "Rootbag", le dernier "Walk On In" (compte rendu de l'album) date de 2017. Richard van Bergen est une encyclopédie ambulante dans le domaine du blues 'n roots, avec des hauts et des bas dans sa carrière. En 2014, il a sorti l'album éponyme avec ce "Rootbag". Avec cet album, Richard et Rootbag invitaient un peu "Down South", mais tous les Pays-Bas et la Belgique ont été ébranlés.

Richard van Bergen et son "Rootbag" ont immédiatement pris les choses en main avec des chansons telles que "Right On Time" et "Maybe Someday" et il est immédiatement devenu évident que tout le monde avait fait un pas en avant. Tout le monde sauf la foule au bar où les carafes ont été rapidement remplies. Le blues et parfois une touche d’americana étaient mieux appréciés ici en Wallonie et les amateurs de danse commençaient à faire leurs premiers pas. Avec des chansons comme "Can't Keep Up" et "Tired of Fool", le passage de "Rootsbag" s'est terminé ici. Richard van Bergen a tout donné encore une fois et a continué avec son "Walk On In", parmi la foule qui pouvait l'apprécier. Mission accomplie bien que "MC" Margaux, d’autre part, n’ait pas trop insisté pour un rappel. Cela est devenu "Every Little One In A While" puis Richard, Jordy et Roelof ont pu commencer leur voyage nocturne de retour aux Pays-Bas. En attendant, il y avait déjà trois carafes de bière sur le comptoir. Alors les gars, Santè !!!

Pour conclure, le choix de "DLB on Stage" cette année était pour les rockers Néerlandais "T-99". Un peu surprenant, car ce trio en région wallonne n’est pas mondialement connu. Pas pour moi, car je suis fan de ce "T-99" depuis des années, avec Micha Haring, le batteur Martin de Ruiter et le bassiste Donné la Fontaine. Ils ont tenu un sabbat pendant un certain temps et ont publié un "Best Of" en 2015. En 2016, ils étaient complètement de retour avec l'album "Bedlam", qui les a amenés au festival de "Goezot" en 2017. Leur musique de roots alternatives a parfois aussi une atmosphère vaudou qui les entoure comme une fumée des bayous. Donc, un grand éloge pour l'organisation de "Dlb on Stage" pour oser créer cette ambiance par cette programmation.

Micha Haring m'a appris qu'ils se perdent régulièrement en Wallonie et que cela ne devrait donc pas être un obstacle pour nos compatriotes, et vous pouvez le constater aussi, car avec l'entrée musicale, tout le monde y revient immédiatement, une caractéristique qu'ils maîtrisent parfaitement. Après la fourniture de litres de bière, nous avons également ressenti un peu de compassion envers Ivan de "Hookrock" qui, en tant que "Chauffeur Blues", devait le faire ici tout au long de la soirée avec un verre.

Ceux de "T-99" étaient immédiatement à la vitesse de croisière, ce qui a encore accentué leur professionnalisme. Roots rock pur sang parfois avec une touche de "Surf" et presque au bord de la rupture. Des chansons comme "Sun" ou "Medecine" font de votre maître un passionné de musique et vous transportent presque dans l'extase. Un exemple également qui permet aux amateurs de blues de s'ouvrir à d'autres styles. Les nombreuses carafes ont commencé à faire des ravages et nous avons donc commencé à nous diriger vers le "camping". "Time" et "Drunk" sont deux chansons de "T-99" mais aussi notre dernier argument, cela devenait pour nous « Time » parce que nous étions "Drunk" !!! Pour les gros durs du "DLB on Stage", il y a eu « l'after party » avec le DJ Turtle Boogie ...