© Rootsville.eu

© Rootsville 2020

8 november 1944 en in het Oost-Vlaamse Ledenberg staat de "Sint-Lievenkerk" nog steeds fier overeind, dit ondanks dat nog steeds de gruwelen zichtbaar waren die kwamen te ontstaan door de inval van de Duitse Werhmacht in Polen op 01 september 1939 en zo "WOII" ontketende. Een oorlog die pas op 2 september 1945 zijn einde zou kennen met als eindbalans meer dan 62 miljoen doden. Bij banketbakker "Claeys" werd er op 8 november 1944 ingetogen gefeest door de geboorte van bakkerskindje Marc. Niemand die toen zou gaan denken dat diezelfde bakkerszoon later een boegbeeld van de Belgische blues-scène zou gaan worden. Iets wat toen die tijd de normaalste zaak van de wereld kon worden aanzien was dat wanneer een zoon of dochter met enige muzikale aanleg werd geboren hij zo haast verplicht was om lid te worden van een plaatselijke fanfare of harmonie. Ook Marc Claeys zijn muzikale roots kwamen zo te ontstaan. Al vlug opteerde hij voor gitaar als instrument en op amper 16-jarige leeftijd gaf hij samen met zijn band hun eerste chaotisch concert. Later volgde er de samensmelting van "The Robots" en "The Sharks" en opende zich de weg voor een carrière met internationale naam en faam. Zijn alias "Little Jimmy" was zelf door hem bedacht doordat zijn grootouders ten tijde van de oorlog onderdak boden aan de Amerikaanse GI's aka Jimmy's. Een verder overzicht van zijn carrière kan je hier lezen.

5 januari 2020 en alweer een zwarte dag voor de Belgische blues scène. We hadden de dag ervoor nog maar pas Michel Geraerts (1957-2019) van "Hotel Ford" te Sledderlo (Genk) ten grave gedragen en er volgde als een ware donderslag bij heldere hemel alweer zeer slecht nieuws. "Little Jimmy" was niet meer. Onafscheidelijk met zijn rode Gibson hadden we op 14 december 2019 nog vrolijk herinneringen zitten ophalen over zijn "Vlaamse Stoverij" die we met regelmaat met het "Harley Chapter" verorberden in de "CRV" te Grimbergen. Hij trad die avond op in Aarschot tijdens de jaarlijkse "Winter Rumble" en wie had dit durven denken dat het ons laatste gesprek zou zijn. Eén van zijn goede vrienden is ook onze collega Steven Kauffmann en die was er uiteraard ook het hart van in en ontstond ook de vraag van...wanneer zouden we afscheid kunnen nemen van "Little Jimmy"?


Little Jimmy op zijn eigen "Little Jimmy's Rock & Blues Festival" @ CRV Grimbergen (2008) © Rootsville

Iemand die ook geloofde in de blues van "Little Jimmy" was "Tim De Graeve" aka "Tiny Legs Tim" en met de nodige dosis engelengeduld bracht hij vorig jaar op zijn "Sing My Title" label het album "Blues Rebel" uit (album report). Alles "Spic 'n Span" en zo kreeg de carrière van "Little Jimmy" een nieuwe boost. De officiële release werd gehouden in de "Missy Sippy" te Gent op 20 mei 2019.


Little Jimmy tijdens de release van het album "Blues Rebel"( 2019) @ Missy Sippy Gent © Marcel

11 januari 2020 en the place to be is de "CRV" te Grimbergen. Sinds jaar en dag zijn thuis en dit samen met een lekker glaasje rode wijn. Het is hier dat de vrienden van "Little Jimmy" op gepaste wijze afscheid zullen nemen van hem. Er zal gelegenheid zijn om herinneringen op te halen, een gepast woordje te placeren en ruimte voor dat waar hij altijd van hield, de blues. Aangekomen was het zoals verwacht, een laatste "Sold Out" voor Little Jimmy, zelfs zijn hoekje aan de contoir was ingenomen. Met veel respect wist "Tiny Legs Tim" met enkele blues nummers deze "Hommage" op gang te trappen. Helemaal vooraan stond zijn partner Vera en maakte haar verdriet plaats voor bewondering want Jimmy was nog helemaal niet vergeten. Daarna was het de beurt aan een van zijn talrijke vrienden, Steven Kauffmann die met zijn eerbetoon de trein voor deze namiddag op de rails wist te plaatsen.

Talrijke collega muzikanten tekenden present met zelfgeschreven nummers zoals "Goodbye Jimmy Goodbye". Jimmy was ook nog productief in het theater collectief "Swing" die helaas hun laatste voorstelling het zonder Jimmy zullen moeten stellen. Zowel Caroline Rottier als choreografe Birgit Kersbergen brachten ook hun eerbetoon. Caroline kwam een brief voor te lezen van Sophie, één iemand uit het gezelschap. Birgit had dan weer een gedicht geschreven als afscheid aan Jimmy. Een gedicht dat we u niet willen onthouden...Jimmy in de vorm van poëzie.

Een buik, een ruit...jes vest
Een rode broek, een schoen zonder sok
Een elegante sjaal geknoopt rond de nek
Een glas, twee brillen op elkaar
Een ondeugend oog, een grap en een hoed
Een stem als een ziel, een Vera als een vrouw
Een autoals een Volkwagen bus
Een Italiaantje in Amsterdam
Een wandelgang... als geen ander
Een schil, maar van binnen oooh zo zacht
Hij was een coole Don, een lekkere croissant
en een grote "Little Jimmy"
(© Birgit Kersbergen)

Aangrijpend en mooi maar ook terug tijd voor de "blues" met onder meer Tiny Leg Tim en aan de "batterie" Toon Derison. Op verzoek van Vera kwamen Patrick Riguelle en Jan Hautekiet een chanson ten beste brengen met als titel "Avec Le Temps". Er kwam ook het beeld in me op van de "Silver Foxes" van destijds. En ja, ook Jimmy kon het Franse lied best waarderen. Plots werd het dan ook muisstil. Ook in Nederland kenden ze "Little Jimmy" en zo werd er een herinnering opgehaald die werd doorgespeeld door een oud lid van "The Sharks", Robbie Van Raalten. Het muzikale gezelschap "Señor Swing" brachten wat aangename Western Swing waarna het weer tijd werd voor wat blues.

Stilaan begon ik ook mij terug naar buiten te wringen waar ik dan ook Jan De Smet en Marcel Vanthilt onder de aanwezigen opmerkte. Jimmy zou wat fier geweest zijn moest hij dit geweten hebben en misschien ziet hij het hier al van vanboven en was deze "Hommage" zeker ook een grote troost voor Vera. En ja Jimmy, jullie waren beter dan de "Stones". Het ga je goed daarboven en een druivensapje dat gaan we op jou gezondheid ook nog drinken in je andere thuis "Café Veldkant", santé!


Little Jimmy
(1954-2020)

Texte Français

8 novembre 1944 et dans le Ledenberg Flandre de l'Est, la " Sint-Lievenkerk " se tient encore fièrement debout, malgré le fait que les horreurs causées par l'invasion de la Pologne par la Werhmacht allemande le 1er septembre 1939, et donc le déclenchement de la " Seconde Guerre mondiale ", étaient encore visibles. Une guerre qui ne se terminera que le 2 septembre 1945 avec plus de 62 millions de morts. A la pâtisserie "Claeys" il y a eu une modeste célébration le 8 novembre 1944 avec la naissance de l'enfant du boulanger Marc. Personne ne penserait alors que ce même fils de boulanger deviendrait plus tard une figure de proue de la scène blues belge. Ce qui, à l'époque, pouvait être considéré comme la chose la plus normale au monde, c'est que lorsqu'un fils ou une fille ayant un talent musical quelconque naissait, il était presque obligé de se joindre à une fanfare ou à une harmonie locale. Les racines musicales de Marc Claeys ont également vu le jour de cette manière. Très vite, il a opté pour la guitare comme instrument et à l'âge de 16 ans seulement, lui et son groupe ont donné leur premier concert chaotique. Plus tard, la fusion de "The Robots" et "The Sharks" est survenue et a ouvert la voie à une carrière au nom et à la renommée internationale. Son alias "Little Jimmy" a été conçu par lui parce qu'à l'époque de la guerre, ses grands-parents offraient un refuge aux GI's américains alias Jimmy. Un autre aperçu de sa carrière peut être lu ici sur ce même site web de Rootsville

Le 5 janvier 2020 a été un autre jour noir pour la scène blues belge. La veille, nous venions d'enterrer Michel Geraerts (1957-2019) de l'"Hôtel Ford" à Sledderlo (Genk) et de très mauvaises nouvelles ont suivi sous très peu ... "Little Jimmy" n'était plus. Inséparablement avec sa Gibson rouge, nous avions encore des souvenirs heureux le 14 décembre 2019 de sa "Vlaamse Stoverij" que nous confisquions régulièrement avec le "Harley Chapter" dans le "CRV" à Grimbergen. Il s'est produit ce soir-là à Aarschot lors du "Winter Rumble" annuel et qui aurait cru que ce serait notre dernière conversation. Un de ses bons amis est aussi notre collègue Steven Kauffmann et bien sûr, il était au cœur navré de tout cela et la question s'est posée de savoir... quand et comment nous pourrions dire au revoir au "Petit Jimmy" ?

Quelqu'un qui croyait aussi au blues de "Little Jimmy" était "Tim De Graeve" aka "Tiny Legs Tim" et avec la dose de patience angélique nécessaire, il a sorti l'album "Blues Rebel" sur son label "Sing My Title" l'année dernière (compte-rendu de l'album). Tout est "Spic 'n Span" et ainsi la carrière de "Little Jimmy" a pris un nouvel élan. La sortie officielle a eu lieu le 20 mai 2019 au "Missy Sippy" à Gand.

11 janvier 2020 et le lieu où il faut être est le "CRV" à Grimbergen. Depuis de nombreuses années à la maison et ceci avec un bon verre de vin rouge. C'est ici que les amis du "Petit Jimmy" lui diront au revoir de façon appropriée. Ce sera l'occasion de se remémorer, de mettre un mot dans son lieu préféré qu'il a toujours aimé, son bureau et cabane de blues. Comme prévu, on affiche un dernier "Sold Out" pour Little Jimmy, même son coin a été pris. C'est avec beaucoup de respect que "Tiny Legs Tim" a réussi à donné un début digne à cet "Hommage" avec quelques chansons de blues. Sa partenaire Vera était au premier rang et son chagrin a fait place à l'admiration parce que Jimmy n'avait pas du tout été oublié. Puis ce fut le tour d'un de ses nombreux amis, Steven Kauffmann, qui avec son hommage a réussi à mettre le train sur les rails pour cet après-midi.

De nombreux collègues musiciens ont dessiné des cadeaux avec des chansons écrites par eux-mêmes comme "Goodbye Jimmy Goodbye". Jimmy a également été productif dans le collectif de théâtre "Swing" qui devra malheureusement faire sa dernière représentation sans Jimmy. Caroline Rottier et la chorégraphe Birgit Kersbergen ont également présenté leurs respects. Caroline est venue lire une lettre de Sophie, une des membres de la compagnie. Birgit avait écrit un poème pour dire au revoir à Jimmy. Un poème dont nous ne voulons pas que tu te souviennes... Jimmy sous forme de poésie.

Un ventre, un diamant... Le gilet de Jimmy.
Un pantalon rouge, une chaussure sans chaussette
Un élégant foulard noué autour du cou 
Un verre, deux verres l'un sur l'autre
Un oeil malicieux, une blague et un chapeau
Une voix comme une âme, une Vera comme une femme
Une voiture comme un bus Volkswagen 
Un Italien à Amsterdam
Une passerelle... comme aucun autre
Une peau, mais à l'intérieur oooh si doux 
C'était un Don cool, un bon croissant
et un grand "Little Jimmy"
(© Birgit Kersbergen)

Saisissant et beau mais aussi du temps pour le "blues" avec entre autres Tiny Leg Tim et à la "batterie" Toon Derison. A la demande de Vera, Patrick Riguelle et Jan Hautekiet apportent une chanson intitulée "Avec Le Temps". L'image des "Renards d'argent" de cette époque me vient également à l'esprit. Et oui, Jimmy pouvait aussi apprécier la chanson française. Soudain, c'est devenu très calme. Aux Pays-Bas aussi, ils connaissaient "Little Jimmy" et il y avait donc eils connaissaient "Little Jimmy" et ainsi un souvenir a été commemoré qui a été transmis par un ancien membre de "The Sharks", Robbie Van Raalten. La compagnie musicale "Señor Swing" a apporté un agréable touche de Western Swing, après quoi il était temps pour un peu de blues à nouveau.

Peu à peu, j'ai aussi recommencé à me tortiller où j'ai remarqué Jan De Smet et Marcel Vanthilt parmi les participants. Jimmy aurait été un peu fier s'il avait su cela et peut-être l'a-t-il vu d'en haut et cet "Hommage" a aussi été un grand réconfort pour Vera. Et oui Jimmy, tu étais meilleur que les "Stones". Vous vous en sortez bien là-haut et nous allons boire un jus de raisin sur votre santé dans votre autre maison "Café Veldkant", santé !