© Rootsville.eu

Ana Popovic
Blues - Bluesrock
Muziekgieterij Maastricht (NL)
(15-10-2020)
report & photo credits: Paul Jehasee


info organisatie: Muziekgieterij
info band:
Ana Popovic

© Rootsville 2020


Ondanks de Covid-periode reed ik naar Maastricht om mijn gitaarmuze, Ana Popovic, te zien. Ze werd alleen en uitzonderlijk begeleid door Michele Papadia, haar trouwe Italiaanse toetsenist uit Florence, die haar al meer dan een decennium begeleidt.

Het begon met een interview van een half uur (20-20.30 uur) voor het daadwerkelijke concert. Ana sprak over haar 20 jaar op het podium en haar muzikale opkomst om uiteindelijk in Manhattan Beach in LA te belanden, waar ze woont met haar man en twee prachtige kinderen. Grappige anekdote waarin de interviewer een grote hamer en een lap top laat zien. Ja zei Ana de hamer, het is mijn man die de muren afbreekt en weer opbouwt, terwijl ik op de tablet mijn demo's doe.

Het intieme concert was soms niet alleen akoestisch, want Ana had twee akoestische gitaren, maar ook haar trouwe elektrische "Fender", die zo aan SRV doet denken. Covid verplicht de organisatie de zaal heel goed ingericht te hebben, maar iedereen was gezeten aan tafel en op twee verdiepingen kon ik niet tellen hoeveel het er waren. Iedereen heeft zijn eigen flesje water van een halve liter, dus geen alcohol.

Een akoestische intro om te beginnen en daarna neemt ze haar elektrische "Fender". "Unconditional" komt erbij, vergezeld van hetzelfde album "Summer Rain", en vervolgens "Love You Tonight" opgenomen op zijn laatste live "Live For Live". We hebben ook recht op nummers van haar nieuwste studioalbum "Like It On The Top", geproduceerd door Keb Mo, hier met "Virtual Ground", "Brand Your Man", "A New Orleans sound" voor "Last Thing I Do", "Matter Of Time" en de mooie "Lasting King Of Love".

Een zeldzaamheid "Love Fever" van haar debuutalbum "Hush" in 2002. Ze speelt ook twee nummers van "Still Making History" (2007), met "Hungry" en een jazzy nummer. Michele Papadia is tijdens dit zeer aangename concert uniek in zijn soort (vanwege de tijd die ten einde loopt) Hij hield zich bij zijn rol op de verschillende keyboards, die met meesterlijke hand, hij die lesgeeft op een middelbare muziekschool uit Rome.

We hebben nog steeds recht op "Woman To Love" en "Long Road Down", beide afkomstig van de blues-cd van "Trilogy". Ze komen terug voor een "Recall The Day" toegift van de "Comfort To The Soul" uit 2003.

20 jaar carrière moet worden gevierd en Ana kon niet, niet op tournee gaan in haar geboorteland Europa, zonder het ons te komen bewijzen door haar solo's in zowel akoestiek als elektrisch.

Ana, een grote dame.

Texte Francais

Un écart par ce temps de Covid, je me suis rendu à Maastricht, bravant les interdits pour voir ma muse de la guitare, Ana Popovic. Elle était accompagnée seulement et exceptionnellement de Michele Papadia, son fidèle claviériste italien de Florence, qui l’accompagne depuis plus d’une décennie.

Cela a commencé par une longue interview d’une demi-heure (20-2030 heures) avant le concert proprement dit. Ana a parlé de ses 20 ans de scène et de son ascension musicale pour finalement atterrir à Manhattan Beach à LA, où elle vit avec son mari et ses deux beaux enfants. Anecdote amusante l’interviewer montre un gros marteau et un lap top. Oui dit Ana le marteau c’est mon mari qui casse les murs et reconstruit, pendant que sur la tablette je fais mes démos.

Le concert intimiste par moment ne fut pas uniquement acoustique, car Ana avait deux guitares acoustiques, mais aussi sa fidèle « Fender » électrique, qui fait tant penser à SRV. Covid oblige l’organisation avait très bien aménagé la salle, mais chacun était perdu à sa table et sur deux étages, je n’ai pas su compter combien nous étions. Chacun sa bouteille d’eau d’un demi litre, donc zéro alcool.

Une intro acoustique pour débuter et ensuite elle prend sa « Fender » électrique. « Unconditional » vient avec, accompagné du même album « Summer rain », puis « Love You Tonight » repris sur son dernier live en date « Live For Live ». Nous auront droit aussi à des morceaux de son dernier album studio « Like It On The Top » produit par Keb Mo, ici « Virtual Ground », « Brand Your Man », « un son New Orleans » pour « Last Thing I Do », « Matter Of Time » et le très beau « Lasting King Of Love ».

Une rareté « Love Fever » issu de son album de ses débuts « Hush » de 2002. Elle joue aussi deux morceaux de « Still Making History » (2007), avec « Hungry » ainsi qu’un morceau jazzy dont j’ai zappé le nom. Michele Papadia, tout au long de ce très avenant concert et sûrement unique en son genre (à cause des temps qui courent), a tenu sa partie aux différents claviers, d’une main de maître, lui qui enseigne dans une haute école de musique de Rome.

Nous auront encore droit à « Woman To Love » et « Long Road Down » tous deux venant du CD Blues de « Trilogy ». Ils reviendront pour un rappel « Recall The Day » du cd « Comfort To The Soul » de 2003.

20 ans de carrière cela se fête et Ana ne pouvait pas, ne pas tourner dans son Europe natale, sans venir nous le prouver par ses soli aussi bien en acoustique qu’en électrique.

Bravo Madame.