© Rootsville.eu

Ghalia Volt & Band - The Bluesbones
Blues
CC Woluwe Saint-Pierre
(01-02-2020)
reporter & photo credits: P. Jehasse


info organisatie: W:Halll
info band: Ghalia Volt - The Bluesbones

© Rootsville 2020


Ze wachtte hier al een maand op in haar "Winter Tour Show", haar bezoek aan haar thuis in Brussel onder haar vrienden. Fans van het eerste uur en nieuwe nieuwsgierige luisteraar  die onze Miss of Hill Country Blues en Blues gewoon wilden zien.

We zien dat ze heel blij is om eindelijk thuis op te treden voor een zeer groot publiek in deze prachtige zaal van de WHaIII van Woluwé die een essentiële plek van de Brussels Blues zal worden.

Haar nieuwe album "Mississippi Blend » is nog warm en dat kwam ze voorstellen. Ja, vergezeld door Lightnin 'Malcolm (gitaar en zang), Lee Andrew Williams Jr (Drums) en Dean Zucchero (bas), begint ze met de zeer pakkende "Gypsy Lady" en vervolgens het nummer van haar eerste video van het album gemaakt door Lola Reynaerts "Meet You Down The Road ". Dan is er "Release Me" en "Squeeze", een beetje gek is, maar zonder dit wou Ghalia of de Blues-fans niet onthouden.. We vinden het leuk !!!!

"Drag Me Down" komt dan "Why don’t you seel Your Children?" nummer dat momenteel wordt gespeeld op Clarksdale's internetradio "XRDX", zit hier een nieuwe videoclip in ? Het publiek is opgetogen en Ghalia profiteert van dit moment om een ​​beetje te ademen en de aandacht te richten op Lighnin's Malcolm voor twee songs van eigen makelij. De muzikanten zijn goed in vorm, maar het geluid volgt niet altijd blindelings. "I Thought I Told You not To Tell them" de cover van Ghalia van Marie Knight, één van de super rockers van de avond.

"Lucky Number" en "Shale & Repeat" nummer waar ze de zaal in 2 deelt een « shake » en een « repeat » en ook girls versus boys, eindelijk weten we niet wie er heeft gewonnen, maar mensen zijn blij deel uit te maken van de show.
"First Time I Died", is van haar vriend en gitarist Smokehouse Brown of the Mama’s Boys. Dan de tefels op en door de zaal,  ik vind het geweldig! Het is een beetje het kenmerk van Ghalia.

Het einde van het concert komt in zicht en we hebben recht op een bis die luid wordt meegebruld door de uitzinnige menigte ... in medley met "Whole lotta Shakin 'goin'on" van Jerry Lee Lewis.

Een prachtige avond in de Whalll omdat we na Ghalia Volt recht hebben op onze Bluesmen van de "Bluesbones"

Onze waardige vertegenwoordigers van de Belgische Blues werden verwacht voor dit concert in Brussel. Zoals je niet kunt negeren, bestaat de groep uit Nico de Cock op zang, Stef Paglia gitarist van wereldklasse, Edwin Risbourg op toetsen, Geert Boeckx op bas en hun Aalst-drummer, Jens Roelandt.

Ze beginnen met "Find my Way Out" en "The End" van het album Chasing Shadows. Nico is op zoek naar "de vrouw" met de titel "Find Me A Woman". Dan zijn we in de donkere nissen van New Orleans met "Demon Blues". We zouden ons vergissen, want hier is "Wrong" afkomstig van de cd "Saved by The Blues". Met "No Good For Me" bevinden we ons op de dubbele live van 2016. Dan een serieuzer onderwerp over de Roemeense prostitutie "Romance For Rent".

"She’s Got The Devil in Her" neemt ons een paar jaar terug met de CD "Voodoo Guitar" en "Witchdoctor", met name op Live in Bosuil in 2013.

Onze kerels zijn goed in vorm met Nico en zijn mooie stem is altijd goed geplaatst, Stef die zwaar stuurt met zijn solo-gitaren om voor te sterven en Edwin die het niet op de toetsen laat rekenen, goed ondersteund door Geert wiens bas gelukkig spint en Jens die terecht zijn vaten hamert.

Kom dan "I't still Your Man" van Saved by The Blues and Chasing Shadows the "Betrayal", "Going Down" en "Sealed Souls", waarvan de laatste een nog steeds actueel onderwerp van de Syrische oorlog behandelt. Ik hou van zijn jongens die vrienden zijn geworden en die ik graag hoor op een goede Blues-avond zoals deze avond. Ze eindigen met "Cruisin" van Voodoo Guitar en "Devil's Bride van Saved By The Blues.

Het publiek was blij, net als ik, ondanks de late sluitingstijd.

Report Français

Elle attendait cela depuis un mois dans sa “Winter Tour Show”, son passage chez elle à Bruxelles parmi ses amis et amies. Fans de la première heure et nouveaux auditeurs curieux de voir notre Miss du Hill Country Blues et du Blues tout simplement.

On la vue très heureuse de performer enfin chez elle devant un parterre très nombreux dans cette belle salle du WHaIII de Wolumé qui va devenir un lieu incontournable du Blues bruxellois.

Presque tout son dernier album encore tout chaud « Mississippi Blend y est passé, c’était le but vous allez me dire ! Eh oui accompagnée de Lightnin’ Malcolm (guitare et chant), Lee Andrew Williams Jr (Batterie) et Dean Zucchero (basse), elle commence par le très entraînant « Gypsy Lady » puis sa première vidéo de l’album signée Lola Reynaerts « Meet You Down The Road ». Ensuite voici « Release Me » et « Squeeze » le point un peu grivois de l’album mais sans cela se ne serait pas Ghalia ni les afficionados du Blues qui adore les sous entendus un peu grivois. On aime çà, non !!! « Houiii Houiii ».

« Drag Me Down » vient ensuite « Why Don't You Sell Your Children?” qui est pour le moment habitué à être passé sur la radio internet de Clarksdale « XRDX » laissant présagé une nouvelle vidéo ?

Le public est ravi et Ghalia profite de ce moment pour respirer un brin en laissant la vedette à Lighnin’ Malcolm pour deux titre de sa composition. Les musicien sont en forme mais le son ne suit pas toujours aveuglément. « I Thought I Told You Not To Tell Them » le cover de Ghalia de Marie Knight, très enlevé, comme un des super rock de la soirée.

« Lucky number » et « Shake & Repeat » pour faire un peu participer la salle avec un partage gauche « shake » droite « repeat » et fille et garçon, finalement on ne sait pas qui a gagné, mais les gens sont heureux de faire partie intégrante du show. « First Time I Died » co-écrit par son ami et guitariste Smokehouse Brown des Mama’s Boys. Elle nous offre aussi « un je fend la foule et je monte sur les tables », çà j’adore ! C’est un peu la marque de fabrique de Ghalia.

La fin du concert arrive et nous avons droit à un bis réclamé à tue tête par la foule en délire … en medley avec « Whole lotta Shakin’ goin’on » de Jerry Lee Lewis.

Soirée faste au Whalll car après Ghalia Volt nous avons droit à nos Bluesmen des « Bluesbones »

Nos dignes représentants du Blues Belges étaient attendus pour ce concert Bruxellois. Comme vous ne pouvez l’ignorer, le groupe est composé de Nico de Cock au chant, Stef Paglia guitariste de classe mondiale, Edwin Risbourg aux claviers, Geert Boeckx à la basse et leur batteur d’Alost, Jens Roelandt. Ils débutent avec « Find my Way Out » et “The End” de l’album Chasing Shadows.

Nico cherche “la femme” avec le titre “Find Me A Woman”. Puis nous voilà dans les recoins sombres de la Nouvelle Orléans avec « Demon Blues ».Nous serions nous trompés car voici « Wrong » repris du cd « Saved by The Blues ». Avec « No Good For Me » nous nous retrouvons sur le double live de 2016. Puis un sujet plus sérieux sur le monde de la prostitution roumaine « Romance For Rent ».

« She’s Got The Devil in Her » nous ramène quelques années en arrière avec le CD « Voodoo Guitar » et « Witchdoctor » performé notamment sur le Live au Bosuil en 2013. Nos gaillards sont en forme avec Nico et sa belle voix toujours bien placée, Stef qui envoie du lourd avec ses guitares solos à tomber et Edwin qui ne s’en laisse pas compter aux claviers, bien soutenu par Geert dont la basse ronronne joyeusement et Jens qui martèle très justement ses fûts.

Viennent encore « I’m still Your Man » de Saved by The Blues et de Chasing Shadows les « Betrayal », “Going Down” et “Sealed Souls” dont ce dernier traite d’un sujet encore brûlant de la guerre Syrienne. J’adore ses mecs qui sont devenus des amis et que j’aime entendre dans une bonne soirée Blues comme ce soir. Ils terminerons par « Cruisin’ » de Voodoo Guitar et « Devil’s Bride de Saved By The Blues.

Le public était ravi, comme moi, malgré l’heure tardive de clôture.