© Rootsville.eu

Guy King (US)
Blues
CC Engis
(07-02-2020)
reporter & photo credits: P. Jehasse


info club: CC Engis
info band: Guy King

© Rootsville 2020


Deze avond hier in het Cultureel Centrum van Engis is volledig aan "Guy King" gewijd omdat Fabrice Bessouat (Drums) hem op een intelligente manier gedurende twee jaar in zijn "Soul Shot" -stal heeft opgenomen. Hij wordt ook vergezeld door Cédric Le Goff op toetsenborden en de uitstekende bassist, die we altijd graag ontmoeten, Kris Jefferson, die in het zuiden van Frankrijk woont. Binnen enkele weken zal hij zijn vijfde album uitbrengen, nog steeds bij Delmark Records, een label overgenomen door Elio Barilari en zijn vrouw Julia in Chicago.

Om te beginnen is het "Go out & Get It" van zijn album "Livin It" uit 2009. "Geen geld in mijn zak" geen probleem, Christian gaat ons redden. Vervolgens "Let's Talki It Over", gevolgd door het prachtige "To Know You Is To Love You ". Er zal ook, zoals hij zegt, zoiets zijn met de 'Sunny' uit 1966 door Bobby Hebb die het in Hart door het publiek zal worden opgenomen zonder te worden gevraagd ... I Love You. Hij zingt hier nog steeds vooral voor zijn tedere helft en zijn dochtertje "My Happiness", de herinnering aan zijn ontmoeting met een heel mooie jonge dame die zijn vrouw zal worden.

Wat ik leuk vind met Guy is zijn vleugje strijkers, gevoelig en soms broos, zonder plectrum, maar altijd klaar om ons mee te nemen naar hoge sferen en lyrische vluchten. Een eerste set schoonheid en met fingerpicking enkel met drie vingers.

Een zeer aantrekkelijk en perfect tweede deel met "Honest I Do", "See Saw" van zijn nieuwste album "Truth". Toen hij een kleine jongen in Israël was, vroeg hij zijn moeder: "wat gebeurt er op de radio" en het was "Georgia on My Mind" van de grote Ray Charles dat hij ons heel voorzichtig perforeert met een stem net zo ingeperkt en ingetogen. "Red Hot Mama" evenals een gecamoufleerde liefde met "I Want To Ta Ta, you Babe" van Johnny Guitar Watson uit 1976.

Wat kunnen we nog meer zeggen na een briljante herinnering, het laat ons een smaak van bewijs van zoveel kwaliteit achter.

report Français

Cette soirée ici au Centre Culturel d’Engis lui est totalement dédiée car Fabrice Bessouat (Batterie) l’a incorporé, très intelligemment, dans son écurie « Soul Shot » depuis deux ans. Il est accompagné en outre par Cédric Le Goff aux claviers et l’excellent bassiste, que nous sommes toujours heureux de rencontrer, Kris Jefferson, qui vit dans le sud de la France. Il sortira bientôt dans quelques semaines son cinquième album toujours chez Delmark Records, firme reprise par Elio Barilari et son épouse Julia à Chicago.

Pour commencer c’est “Go out & Get It” de son album « Livin It” de 2009. “No money in my Pocket” pas de problème c’est Christian qui va nous renflouer. Ensuite « Let’s Talking Over » suivi du magnifique « To Know You Is To Love You ». Il y aura aussi comme il dit something like this avec le “Sunny” de 1966 de Bobby Hebb qui sera repris en Coeur oar le public sans qu’il lui soit demandé …I Love You. Il chante encore surtout ici pour sa tendre moitié et sa petite fille « My Happiness », le souvenir de sa rencontre avec une très jolie demoiselle qui deviendra sa femme.

Ce que j’aime avec Guy, c’est son touché de cordes, sensible et parfois rageur, sans plectre, mais toujours prêt à nous emmener dans des hautes sphères et des envolées lyriques.
Un premier set de toute beauté donc avec son fingerpicking à trois doigts.

Une deuxième partie très engageante et parfaite avec « Honest I Do », « See Saw » de son dernier album en date « Truth ». Quand il était petit garçon en Israël il demanda à sa maman : « qu’est ce qui passe à la radio » et c’était « Georgia on My Mind » du grand Ray Charles qu’il nous performe tout en douceur contenue avec une voix tout aussi contenue et retenue. « Red Hot Mama » ainsi que un make love camouflé avec « I Want To Ta Ta, you Babe » de Johnny Guitar Watson datant de 1976. But Don’t you lie on Me trust me only.

Que dire de plus après un rappel génial il nous quitte laissant un goùt de trop peu preuve de qualité.