© Rootsville.eu

Summer Blues Fever
Tiny Legs Tim - Boogie Beasts - Guy Verlinde
Cour de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose Lessines
(21-08-2020)
reporter: Marcel & photo credits: Marc Blues Photography

info organisatie: CC René Magritte
info band: Tiny Legs Tim - Boogie Beasts - Guy Verlinde

© Rootsville 2020


Het zijn rare tijden. De cultuur en evenmenten sector staat met het water aan de lippen en op sommige plaatsen zijn ze zelfs aan het verzuipen. Niks anders dan negatieve berichten, zo hoorden we deze week dat zaal Roma de deuren sluit tot eind dit jaar. Burgemeesters ten land overrulen de nationale toestemmingen en verbieden stelselmatig alle mogelijke evenementen.

Gelukkig vind je hier en daar nog mensen met een groot hart die hier toch wat verandering willen inbrengen. Dat is het geval in Lessen (Lessines pour nos amis Wallons). Daar houden zijn sinds het begin van de zomer , hun Summer Fever evenmenten in een organisatie van het CC René Magritte. Zo kon ik deze vrijdag zowaar een mini-festival meemaken op de binnenkoer van het Hôpital Notre-Dame à la Rose. Een organisatie van het CC. Dit kon ik niet laten passeren, dus wij richting Henegouwen voor een programma “à la Belge” met Guy Verlinde, Boogie Beasts en Tiny Legs Tim. Prachtige locatie dar in Lessen, zeer goed corona-gewijs georganiseerd , de streekbieren stonden koud en de zaak was uitverkocht. Wat moet een mens meer hebben? Je voelde dat de mensen snakten naar een goede streep muziek en dat , beste vrienden, zouden ze de hele avond lang krijgen.

Guy Verlinde mocht het bal openen met één van zijn accolieten, Olivier Vander Bauwede op harmonica. Dit duo hoeft eigenlijk geen grote introductie want elke musiekliefhebber ten lande en ver daar buiten kent het talent van deze heren, Guy op kop. Een topper en muzikale duizendpoot van ons zeer gewaardeerde bluesscene en Olivier ontpot zich de laatste jaren als één van de beste harmonicaspelers van ons land. Met ‘All Is Forgiven’ werden de aanwezigen onmiddellijk ingepakt, van een schitterende opener gesproken. ‘Peace Of Mind’ en het vrolijke ‘Play Your Blues’ deden de rest.  Guy is een ras-entertainer, zelfs in het Frans, met hier en daar een humoristische noot. Hierna liet Olivier horen waarom hij zo een toptalent is, toen hij de chromatische harmonica bovenhaalde voor het mooie ‘Got To Let Go’.

De muziek van Guy en Olivier weet je te raken tot diep in je binnenste. Het zijn doorleefde liedjes recht uit het leven gegrepen en geschreven en gespeeld met een groot hart voor de Blues. Er werd stevig met de voeten gestampt bij ‘Do That Boogie’ en we werden stil bij ‘Solitude And Grace’ nummer dat Guy schreef voor zijn onlangs overleden moeder. Hier liet Olivier zien dat hij van alle markten thuis is en liet hij ons zijn talent bewonderen op de lapsteel. ‘Voodoo Chile’ Guy’s way, mocht de set afsluiten. Een daverend applaus barstte los en het duo kreeg zowaar een meer dan verdiende staande ovatie. Dat resulteerde natuurlijk in zeer verdiende bissers, waaronder het in Mississippi John Hurt style gespeelde ‘I Shall Not Be Moved’. Uw dienaar was redelijk onder de indruk.

Tweede op ons lijstje vanavond zijn het Vlaams-Waals gezelschap van Boogie Beasts. De partyband bij uitstek en nog steeds bestaande uit Jan Jaspers (gitaar) en Gert Servaes (drums) voor de Vlaamse kant en Fabian Bennardo aka Lord Benardo (harp) en de nieuwste telg van de bende Patrick Louis (gitaar). Het was duidelijk dat er nu uit een ander vaatje zou worden getapt en we wisten al dat het een feestje zou worden.

Onmiddellijk werden we binnengezogen in de energieke en krachtvolle blues en boogie van het viertal. Het knalde met ‘Shake ‘m on Down’ en ‘Inside’. The Lord was in topvorm en holde van de ene kant van het podium naar de andere . Die man heeft duidelijk 3 longen. Hij had er zeker en vast zin in en kon zijn blijdschap niet genoeg uiten, duizenden bedankingen voor Jan en alleman werden uitgedeeld.  We zouden bijna vergeten dat er een optreden aan de gang was. Met ‘Mine All Mine’ en ‘Howl’ twee nieuwe songs, werden de corona-frustraties weggespeeld.

Patrick Louis speelde een prominente rol op gitaar en zang, het viertal denderde verder als een geoliede machine en de speelvreugde druipte van het podium en werkte aanstekelijk op de aanwezigen. Moeilijk om te blijven zitten met deze muziek, maar corona-gewijs, werd er al zitten geshaked met ‘Mad’, ‘Long Gone’, ‘Night Time Heroe’ , ‘Trouble’of ‘Shut Up’. Voor mij moest er niet gezwegen worden en voor de rest van de aanwezigen ook niet, en om ons daarvoor te bedanken kregen na wat aandringen nog een knaller van een uitsmijter tussen de kiezen. Pff, wat was me dat zeg. Gelukkig konden we even op adem komen na dit muzikaal geweld. Duidelijk, voor een gig op kernenergie, moet je bij de Beasts zijn !!

En het was nog niet ten einde want om de avond af te sluiten, mocht het wat rustiger en was er gekozen voor Tiny Legs Tim. Tim is als goede wijn, die behoeft ook geen krans en is gekend bij het grote bluespubliek. Fijne keuze van de organisatie na het boogie-geweld van de Beasts. Tim was niet alleen gekomen en had gouwe ouwe Steven Troch meegebracht. Alweer zo’n harmonica virtuoos.

Het was duidelijk aanpassen na de stevige boogie van de Beasts, maar het lukte wonderwel. Tim en Steven lieten ons genieten van zeer aangename blues en ideaal op dat uur van de avond. Het is niet de eerste keer dat beide heren samen op het podium staan en dat kon je zien en vooral horen. Zo perfect op elkaar ingespeeld en zich totaal in hun songs inlevend met het geweldige ‘Religion Serves The Devil Well’ of ‘Steppin Up’ , song dat al wat jaartjes oud is. Gezien hun talent en ervaring mochten er ook klassiekers op het menu staan zoals Lightnin Hopkins’ ‘Going Down Slow’ , het schitterende ‘Whisky Head Woman’ van de redelijk onbekende Tommy McClennan of ‘I Can’t Judge Nobody’ van , als ik mij niet vergis, Smokey Smothers. Steven laat zijn mondharmonica huilen en de stem en het gitaarspel van Tim vullen de binnenkoer van het Hôpital à la Rose. Een mens hoeft niet meer te hebben op een aangename zomeravond. Natuurlijk werden de eigen nummers niet vergeten en zo kregen we onder andere ‘One More Chance’ en ‘Elsewhere Bound’ op ons bord. Beiden afkomstig uit Tim’s laatste plaat.  Dit was alweer een optreden van grote klasse en het publiek genoot.

Wat te onthouden van deze avond? Wel, dat je aan de blije gezichten kon zien dat zowel publiek als muzikanten hebben genoten van de avond en dat het tijd wordt dat er meer van die zaken worden georganiseerd. Het kan en dat hebben de mensen van CC René Magritte duidelijk bewezen.

Bij deze een oproep aan de dames en heren burgermeesters ten lande : “Stop met het verbieden van evenmenten” ! Ik ben zeker dat er nog organisaties zijn die corona-proof iets willen en kunnen in elkaar boksen. Bij deze wil ik alweer een lans breken voor onze Belgische blues. Beste organisatoren, ons land barst van het talent. De bewijzen waren hier vanavond te zien. Dus steek even je nek uit en haal wat meer Belgische blues in huis.

Volà, dit moest er even af, Marcel out !!!

Report Français

Ce sont des temps étranges. Le secteur de la culture et des événements est sur les dents et dans certains endroits, il se noie même. Rien que des rapports négatifs, comme nous l'avons entendu cette semaine, la salle Roma fermera ses portes jusqu'à la fin de cette année.
Les maires dans le pays annulent les autorisations nationales et interdisent systématiquement tous les événements possibles.

Heureusement, ici et là, vous trouverez encore des personnes au grand cœur qui veulent changer les choses. C'est le cas à Lessines . Depuis le début de l'été, ils organisent leurs événements Summer Fever dans une organisation du CC René Magritte. Par exemple, ce vendredi, j'ai pu vivre un mini-festival dans la cour de l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Une organisation du CC. Je ne pouvais pas laisser passer ça, alors nous nous sommes dirigés vers le Hainaut pour un programme «à la Belge» avec Guy Verlinde, Boogie Beasts et Tiny Legs Tim.
Bel emplacement à Lessines, très bien organisé du point de vue Corona, les bières régionales étaient froides et le l’endroit était complet. Vous sentiez que les gens avaient envie d'une bonne séquence de musique et que, chers amis, ils ont été servis.

Guy Verlinde a ouvert le bal avec l'un de ses accolites, Olivier Vander Bauwede à l'harmonica. Ce duo n'a pas vraiment besoin d'une grande introduction, car tous les mélomanes du pays et bien au-delà connaissent le talent de ces messieurs, Guy en tête. Topper et mille-pattes musical de notre scène de blues très appréciée, Olivier s'est imposé ces dernières années comme l'un des meilleurs harmonicistes de notre pays. Avec "All Is Forgiven", les participants ont été immédiatement pris à la gorge. "Peace Of Mind" et le joyeux "Play Your Blues" ont fait le reste. Guy est un artiste pur-sang, même en français, avec une note humoristique ici et là. Après cela, Olivier a montré pourquoi il était si talentueux en sortant l'harmonica chromatique pour le magnifique "Got To Let Go".

La musique de Guy et Olivier vous touche profondément. Ce sont des chansons vécues tirées directement de la vie et écrites et jouées avec un grand cœur pour le Blues. Il y a eu de gros piétinements sur "Do That Boogie", et nous sommes restés silencieux sur la chanson "Solitude And Grace" que Guy a écrite pour sa mère récemment décédée. Ici, Olivier a montré qu'il était chez lui sur tous les marchés et il nous a montré son talent sur le lapsteel. "Voodoo Chile" façon Guy, a été terminé le set. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté et le duo a en fait reçu une standing ovation plus que méritée. Cela a bien sûr abouti à des encores bien mérités, y compris "I Shall Not Be Moved" joué style Mississippi John Hurt. Votre serviteur a été très impressionné.

La société flamande-wallonne de Boogie Beasts est deuxième sur notre liste ce soir. Le partyband par excellence et toujours composé de Jan Jaspers (guitare) et Gert Servaes (batterie) pour le côté flamand et Fabian Bennardo alias Lord Benardo (harpe) et le nouveau membre du gang Patrick Louis (guitare). Il était clair qu'il y aurait un ton différent maintenant et nous savions déjà que ce serait une fête. Immédiatement, nous avons été aspirés dans le blues et le boogie énergiques et puissants du quatuor. Cela commence avec "Shake" m on Down "et" Inside ". Le Lord était en pleine forme, courant d'un côté de la scène à l'autre. Cet homme a clairement 3 poumons. Il avait vraiment hâte d'y être et ne pouvait pas exprimer sa joie assez, des milliers de remerciements pour tout le monde ont été distribués. On oublierait presque qu'il y avait un concert en cours.

Avec "Mine All Mine" et "Howl" deux nouvelles chansons, les frustrations corona ont été éliminées. Pat Louis a joué un rôle de premier plan à la guitare et au chant, le quatuor a joué comme une machine bien huilée et la joie de jouer dégoulinait de la scène et avait un effet contagieux sur les personnes présentes. Difficile de rester sur place avec cette musique, mais du point de vue corona, il falliat rester assis.  On a eu un tremblement de terre  avec "Mad", "Long Gone", "Night Time Heroe", "Trouble" ou "Shut Up". Pour moi, il n'y avait pas besoin de se taire et pour le reste des personnes presents non plus, et pour nous remercier pour cela, après avoir insisté, nous avons reçu un encore exeptionel. Pff, incroyable. Heureusement, nous avons pu reprendre notre souffle après cette violence musicale. Evidemment, pour un concert à l’énergienucléaire, il faut être chez les Beasts!!

Et ce n'était pas encore fini, car pour terminer la soirée, on a ralenti les choses et Tiny Legs Tim était le choix parfait. Tim est comme un bon vin, il n'a pas besoin de couronne et est connu du grand public de blues. Joli choix de l'organisation après la violence boogie des Beasts. Tim n'était pas venu seul et avait emmené good old Steven Troch avec lui. Un autre virtuose de l'harmonica.
Après le boogie des Beasts on a du s’adapter, mais cela a fonctionné à merveille.

Tim et Steven nous ont fait profiter d'un blues très agréable et idéal à cette heure de la soirée. Ce n'est pas la première fois que les deux messieurs sont sur scène ensemble et vous pouviez voir et entendre cela. Si parfaitement en harmonie les uns avec les autres et totalement immergés dans leurs chansons avec la merveilleuse "Religion Serves The Devil Well" ou "Steppin Up", chanson qui date de plusieurs années. Compte tenu de leur talent et de leur expérience, il y avait aussi des classiques au menu tels que Lightnin Hopkins `Going Down Slow '', la belle `Whiskey Head Woman'' du relativement inconnu Tommy McClennan ou "I Can't Judge Nobody '', si je ne me trompe pas, de Smokey Smothers. Steven laisse hurler son harmonica et la voix et le jeu de guitare de Tim envahissent la cour de l'Hôpital à la Rose.

Une personne n'a pas besoin de plus, pour passer une agréable soirée d'été. Bien sûr, ces propres chansons n'ont pas été oubliées et nous avons donc eu "One More Chance" et "Elsewhere Bound" dans notre assiette. Les deux sont tirés du dernier disque de Tim. C'était un autre spectacle de grande classe et le public a apprécié.

Que retenir de cette soirée? Eh bien, vous pouvez voir sur les visages heureux que le public et les musiciens ont apprécié la soirée et qu'il est temps pour plus de ces choses a être organisées. C'est possible et les gens du CC René Magritte l'ont clairement prouvé. Par la présente, un appel aux dames et messieurs maires du pays: «Cessez d'interdire les événements»! Je suis sûr qu'il existe encore des organisations qui veulent et peuvent faire quelque chose corona-proof. Avec ceci, je veux à nouveau défendre notre blues Belge. Chers organisateurs, notre pays regorge de talents. Les preuves étaient exposées ici ce soir. Alors sortez votre tête de vôtre trou et faites venir du Belga à vos concerts !!!

Voila, ceci dit, Marcel out !!!

pics