© Rootsville.eu

Gouvy #41
Festival (bluesdag)
Ferme Madelonne Gouvy
(08-08-2021)
report & photo credits: Paul Jehasse


info organisatie: Gouvy

© Rootsville 2021


Door ziekte van onze reporter kan een maar een gedeelte van de bluesdag van "Gouvy is groovy" in een verslag worden gegoten. Onze verontschuldigingen aan Erja Lyytinen en Big Daddy Wilson, alsook voor de bands die optraden in de Club.

Boogie Beasts, De perfecte harmonie om België Noord en Zuid 2x2 te presenteren is de telling goed. Levendige ritmes, een hypnotiserende slide, een schreeuwende mondharmonica en een chaos van fuzz: het wordt ons allemaal geserveerd door dit Belgische kwartet, bestaande uit twee Vlamingen en twee Walen.

De voorliefde van Boogie Beasts voor elektrische Delta-blues vertaalt zich in een heel bijzonder geluid. Stel je voor: de Black Keys op een jam met John Lee Hooker in de kleine uurtjes van een illegaal feest, of de band Morphine op een psychedelische trip met Little Walter, of zelfs RL Burnside - (Fabian en Mathias in een vervlogen tijdperk ontvingen deze Blues-legende in Château d'OUPEYE) begeleid door de jonge Rolling Stones in de achterkamer van een juke-joint uit Mississippi. Met aanstekelijke energie produceren deze heren een goed geluid dat gewoonweg onweerstaanbaar is...

Ben je klaar om te boogie met de Beasts? Een vlotte start met “Do Her Thing”, “On My Own Again”, Shake ‘Em en “Dig”. Dan begint het echte plezier met "Soul Keeps Cryin", "Inside", Mine All Mine "en Bring It On". Fabian worstelt als een duivel, Jan volgt op de gitaar en Patrick Louis op de tweede gitaar. Bert trommelt op wie "beter beter". We gaan dan verder met "Howl", Still A Fool", "Boogie Chillun" en "Night The Hero". Ik heb er een paar uitgegeven omdat het hele ding is besprenkeld met kracht en dynamiek zoals alleen zij weten hoe ze dat moeten doen. Na anderhalf uur concert dienen ze ons nog steeds als herinnering "Honey White" van Morphine en "No More Lovers" (Arthur Crudup). Wat een geluk dat we 4 levendige jongens van thuis in België hebben. Een must.

Een verkwikkende bries van frisheid blies op het podium. Little Mouse & The Hungry Cats hebben een goed gemaakte blues in de Blues Station-scene gebracht en nemen het over van de Franse Blues »La Dépêche du Midi Little Mouse, springend en verleidelijk, Claire elektriseert letterlijk deze formatie, en de Hungry Cats met Jean-Christophe, gitarist met krachtige en indringende zang, begeleid door een scherp gitaarspel.

Op mondharmonica, de getalenteerde en supercharged David en zijn bluesy flights en tot slot een grote ritmesectie bestaande uit Eric (International Blues Challenge 2018 - Memphis) op bas en drums Denis Maisonneuve en Richard Addéo op keyboards. Het begin is ritmisch met wensen die niet zeker weten of ik in de volgorde "Runaway", "Down in a Swamp", Some Kinda Crazy "en Today's My Day" zit.

Dan een lekkere slow die we te danken hebben aan gitarist Dany Wilde "Bring Your Loving Home". Ze zullen ook veel van hun gloednieuwe album spelen dat ik "Words", "House Of Blues", "Undertaker's Love" en "Voodoo Works" aanbeveel. Ook een lied voor iemand die niet erg intelligent is "Mister Stupid". Na een wervelende start, een kleine stilte met Claire en Jean Christophe die zachtjes het podium delen. De band pakt hun nummer op en wordt na anderhalf uur teruggeroepen voor "I Can't Let Go" en eindigt met een nummer van hun eerste plaat "I Didn't Know". U zult het me vergeven, maar om redenen buiten mijn wil heb ik het Festival helaas moeten afbreken na twee prachtige optredens.

report Francais

Boogie Beasts, la parfaite harmonie pour présenter la Belgique Nord et Sud 2x2 le compte est bon.

Des rythmes entraînants, un slide hypnotisant, un harmonica hurlant et un chaos de fuzz: tout cela nous est servi par ce quatuor belge, composé de deux Flamands et de deux Wallons. Le penchant des Boogie Beasts pour le Delta blues électrique se traduit en un son très particulier.

Imaginez-vous: les Black Keys lors d’une jam avec John Lee Hooker dans les petites heures du matin à une soirée illégale, ou le groupe Morphine dans un trip psychédélique avec Little Walter, ou encore RL Burnside - (Fabian et Mathias à une époque révolue ont reçu cette légende du Blues au Château d’OUPEYE) - accompagné par les jeunes Rolling Stones dans l’arrière salle d’un juke-joint du Mississippi.

Avec une énergie contagieuse, ces messieurs produisent un bon son simplement irrésistible… Are you ready to boogie with the Beasts? Un commencement en douceur avec « Do Her Thing », « On My Own Again », Shake ‘Em et « Dig”. Puis les choses sérieuses commencent avec « Soul Keeps Cryin’, « Inside », Mine All Mine » et Bring It On ».

Fabian se démène comme un beau diable, Jan suit à la guitare ainsi que Patrick Louis à la seconde guitare. Bert tambourine à qui « mieux mieux ». On passe ensuite à “Howl », Still A Fool », « Boogie Chillun » et « Night The Hero ». J’en passé quelque un car le tout est soupoudré de vigueur et d’un dynamisme comme seul ils savent le faire.

Après 1 heure trente de concert ils nous servent encore en rappel « Honey White » de Morphine et « No More Lovers » (Arthur Crudup). Comme nous avons de la chance d’avoir 4 mecs pleins de vie et de chez nous en Belgique.
Un Must.

Little Mouse & The Hungry Cats

« Un vent de fraîcheur revigorant a soufflé sur la scène. Little Mouse & The Hungry Cats ont insufflé un blues bien ficelé sur la scène des Blues Station, et assure la relève du Blues Français » La Dépêche du Midi 

Little Mouse, bondissante et séduisante, Claire électrise littéralement cette formation, and the Hungry Cats avec Jean-Christophe, guitariste au chant puissant et pénétrant, l’accompagne d’un jeu de guitare incisif. A l’harmonica, le talentueux et survolté David et ses envolées bluesy et enfin une grosse section rythmique composé d’Eric (International Blues Challenge 2018 – Memphis) à la basse et à la batterie Denis Maisonneuve et Richard Addéo aux claviers.

Le début est rythmé à souhaits pas sûr que je soit dans l’ordre « Runaway », « Down in a Swamp », Some Kinda Crazy » et Today’s My Day ». Ensuite un joli slow que l’on doit à  la guitariste Dany Wilde « Bring Your Loving Home ». Ils nous jouerons aussi un maximum de leur tout nouvel album que je vous conseille « Words », « House Of Blues », « Undertaker’s Love » et « Voodoo Works ». Aussi une chanson pour quelqu’un de pas très intelligent « Mister Stupid ».

Après de virevoltant début, une petite accalmie avec Claire et Jean Christophe qui se partage la scène tout en douceur. Le groupe reprend son plein de chanson et après une heure et demie sont rappelé pour « I Can’t Let Go » et termine par un morceau de leur première plaque « I Didn’t Know ».
Vous me pardonnerai mais pour des raisons indépendantes de ma volonté j’ai dû écourter malheureusement le Festival après deux splendides représentations.