© Rootsville.eu

Bay-Car Blues # 20 (1)
Festival
Grande-Synthe (F)
(05-11-2021)
report: Marcel & photo credits: Freddie


info club: Bay-Car Blues
nfo band: John Primer & The Rea Deal Bluesband - Crystal Thomas - Rick Estrin & The Nightcats

© Rootsville 2021


Dat corona voor heel wat organisatoren roet in het eten had gegooid het laatste jaar, is ondertussen al geen nieuws meer. Ondertussen rechten de organisaties de schouders en worden er terug volop concerten georganiseerd. Een festival die mij nauw aan het hart ligt is wel Bay Car Blues in Grande-Synthe, net over de grens bij Duinkerken. Ook hier hakte corona in op het programma en werd de editie 2020 uitgesteld. Begin juni van dit jaar echter, vond al wel een editie plaats, die echter kreunde onder de covid-maatregelen. Maar hierbij waren ze wel het eerste festival in Frankrijk dat terug aan de bak ging.

Ondertussen zijn we begin november en vindt het festival plaats op de voorziene datum en met een programma om duimen en vingers af te likken. Reden genoeg om ons alweer richting Noord-Frankrijk te begeven. Een extra reden was ook dat de organisatie dit jaar 20 kaarsen mocht uitblazen...so Happy Birthday Bay Car Blues !!!. Bij deze prijkte dan ook het bordje “sold out” fier op de voordeur.


Zoals ik al schreef een topprogramma dit weekend te beginnen met niemand minder dan John Primer & The Real Deal Bluesband. Man die er trouwens bij de allereerste editie al bij was. Vandaag is het onmogelijk om over Chicago Blues te praten zonder John Primer op te roepen!

John Primer, geboren in 1945 in Mississippi, verhuisde op 18-jarige leeftijd naar de Windy City om een ​​briljante carrière als muzikant te beginnen. Doordrenkt met de blues van Jimmy Reed, Howlin 'Wolf, Elmore James en B.B. King, maakte hij snel naam aan de West Side. In 1979 werd hij gerekruteerd door Willie Dixon, om toen deel uit te maken van de laatste groep van Muddy Waters. Na het overlijden van deze laatste zal "John Prime" 13 jaar de vaste gitarist zijn van Magic Slim & The Teardrops. Vervolgens besluit hij definitief uit de schaduw van zijn mentor te treden om een ​​solocarrière te beginnen, onderbroken door talloze albums van uitstekende kwaliteit.

Zijn Europese tournee in november begint via het Bay-Car Blues Festival en hij wordt vergezeld van Steve Bell (harmonica), Lenny Media (drums), Dave Forte (bas). En opener om “U” tegen te zeggen dus. En dit was al een stevige knaller startend met ‘Bad Luck Come To You’ en ‘ Same Old Blues’, waarna hij er eentje van de meester de zaal ingooide met ‘Muddy’s ‘Mannish Boy’. Nog niets van zijn talent verloren deze ouw rakker en hij weet zich omringd met een band die van wanten weet met niet in het minst de getalenteerde Steve Bell op harmonica.

John serveerde tussendoor een heel mooie versie van ‘Rainy Night In Georgia en ‘Before you Accuse Me’. Tussendoor haalde hij gretig de slide boven zoals bij ‘Can’t Be Satisfied’ en ‘Feel Like Going Back Home’. Stilaan fietsten we richting einde optreden maar niet alvorens Steve Bell op wandel trok in de zaal bij het geweldige ‘Leaning Tree’. Einde werken en de zaal ontplofte met een daverend applaus. Dit was alvast een schitterend begin

Jong talent krijgt op dit mooie festival een kans en dit jaar hadden ze een pareltje gevonden met Crystal Thomas. Rechtstreeks afkomstig uit het diepe Louisiana, en grootgebracht op de klanken van Muddy Waters en Jimmy Reed, begint Crystal in kerken te zingen om uiteindelijk naast Johnnie Taylor te belanden, eerst als trombonist, dan als zangeres wanneer hij haar uitzonderlijke stem ontdekt.

Toen Johnnie stierf, trad ze toe tot de band van Floyd Grisby en bleef daar 15 jaar. Ze bracht haar eerste eigen album uit in 2016, daarna nog een in 2018 en tekende bij Dialtone Records, wat de deuren opende naar de internationale markt. Haar vurigheid en rauwe emotie raken iedereen die naar haar komt luisteren. Haar laatste album "Now Dig This", is een echte killer en ik vermoedde dat wij daaruit een stevige greep zouden krijgen. Bij deze wordt ze bijgestaan door topmuzikanten als Lucas Giordano op gitaar, Victor Puertas aan de keys, Antoine Escalier aan de bas en onze goede vriend Pascal Delmas op drums.

Na de obligate muzikale intro deed Crystal haar entrée op het grote podium en die maakte al meteen indruk zowel door haar imposante figuur als door de klank van haar stem toen ze de eerste noten uit haar keelgat perste van ‘Fool For You Baby’. Nou moe, van een entrée gesproken. Het ging dan verder met ‘I Don’t Worry’ en ‘Woman Don’t Lie’. Deze madam bezit een paar stalen stembanden die ze zeer goed weet te gebruiken en weet zich ook omringd met uitermate getalenteerde muzikanten die van deze band een geoliede machine maken. De keuze van de songs is uitstekend en ze weet je bij sommige nummers te beroeren tot in je ziel en dan denk ik aan ‘Baby Don’t Leave me’ maar vooral aan het schitterende ‘Ghost Of Myself”. Dat was kiekenboellen mannekes !!!

Dit was alweer blues van de bovenste plank. De diva was duidelijk onder de indruk van de reactie van het publiek en bedankte ons met een eigenzinnige versie van ‘Mojo Working’ met Victor Puertas op harmonica en de steeds goed geluimde Lucas op gitaar. Mevrouw Thomas, u bent een grote dame !

Om de avond af te sluiten, de kers op de taart met niemand minder dan Rick Estrin & The Nightcats. Op een dag in 1970, toen hij nog maar twintig was, kreeg Rick Estrin de kans om mondharmonica te spelen met Muddy Waters en zijn band in het Sutherland Hotel in Chicago. Vandaag de dag behoort Rick Estrin tot de beste mondharmonicaspelers, zangers en songwriters op de bluesplaneet. Zijn spel is een voortzetting van zijn meesters: Sonny Boy Williamson II en Little Walter Jacobs, maar helpt ook om het instrument en de traditie te ontwikkelen.

Naast zijn virtuositeit en zijn capaciteiten als zanger beschikt Rick Estrin als componist over een ongeëvenaard talent volgens de critici, die hem vergelijken met Cab Calloway, Louis Jordan of Willie Dixon. Verschillende van zijn liedjes zijn gecoverd door vele artiesten zoals: Little Milton, Rusty Zinn, Kid Ramos, Mark Hummel... Maar Rick Estrin is vooral een uitstekende showman die zijn uiterlijk, zijn kapsel, zijn snor, zijn elegante outfits om pi(g)ment in zijn optredens te zetten. Volgens hem gaan mensen niet naar buiten om mensen te zien die op hen lijken, maar om iets bijzonders te zien!

Nu je bent gewaarschuwd, denk niet dat alle katten 's nachts grijs zijn, anders riskeert Rick Estrin je naar de mat te sturen. Buiten Estrin, vind je in de band ook nog Kid Andersen op gitaar en backing vocals, Lorenzo Farrell op toetsen en Derrick “D’Mar” Martin op drums.

Deze “cats” serveerden ons west coast blues van topniveau en we hadden niets anders verwacht. ‘I’m Trapped’ opende de debatten gevolgd door ‘Looking For A Woman’. Je moet een oude vos geen streken leren, zo ook bij Rick die door alle watertjes gewassen is en tonnen ervaring in zijn achterzak heeft zitten. Pluim voor een excellente toetsenman en “D’Mar” die duidelijk de show stal en dit vooral op ‘House Of Grease’ uit Rick’s laatste cd waarbij de man begon te drummen op alles wat hij maar tegenkwam...en het publiek? Wel dat ging duidelijk uit zijn dak! Stilaan kwam het einde van het optreden in zicht maar Rick vertrok niet zonder ons nog een toetje mee te geven dan dat kregen we met ‘Can’t Come Back’. Thanks Mister Estrin !

Wat een avond zou ik zo zeggen en dit was nog maar de eerste dag. Het zou niet makkelijk zijn om dit te evenaren of te verbeteren. Ik keek dus al uit naar de performances op zaterdag. Maar nu was het tijd op ons bedje op te zoeken CU tomorrow folks !!!

Marcel

FRANCAIS

Le fait que Corona ait mis des b^tons dans les roues pour de nombreux organisateurs au cours de la dernière année n'est plus une nouvelle. En attendant, les organisations haussent les épaules et de nombreux concerts sont à nouveau organisés.

Un festival qui me tient à cœur est le Bay Car Blues à Grande-Synthe, juste de l'autre côté de la frontière près de Dunkerque. Ici aussi, le corona a coupé dans le programme et l'édition 2020 a été reportée. Début juin de cette année, pourtant, une édition avait déjà eu lieu, qui gémissait pourtant sous les mesures covid. Mais ils ont été le premier festival en France à se remettre au travail.

En attendant, nous sommes début novembre et le festival a lieu à la date prévue et avec un programme à se lécher les doigts. Raison suffisante pour retourner dans le Nord de la France. Une raison supplémentaire était que l'organisation à soufflé 20 bougies cette année... alors Happy Birthday Bay Car Blues !!!. Le pancarte « sold out » était fièrement affiché sur la porte d'entrée.

Comme je l'ai écrit auparavant, un programme au top qui commence ce week-end avec nul autre que John Primer & The Real Deal Bluesband. Homme qui, d'ailleurs, était déjà là lors de la première édition. Impossible aujourd'hui de parler du Chicago Blues sans appeler John Primer !

Né dans le Mississippi en 1945, John Primer s'installe à Windy City à l'âge de 18 ans pour entamer une brillante carrière de musicien. Infusé du blues de Jimmy Reed, Howlin' Wolf, Elmore James et B.B. King, il s'est rapidement fait un nom dans le West Side. En 1979, il est recruté par Willie Dixon pour rejoindre le dernier groupe de Muddy Waters. Après le décès de ce dernier, John Primer sera le guitariste permanent de Magic Slim & The Teardrops pendant 13 ans. Il décide alors de sortir enfin de l'ombre de son mentor pour se lancer dans une carrière solo, rythmée par d'innombrables albums d'excellente qualité.

Sa tournée européenne en novembre débute via le Bay-Car Blues Festival et il est rejoint par Steve Bell (harmonica), Lenny Media (batterie), Dave Forte (basse). Et c'était déjà un big bang à commencer par 'Bad Luck Come To You' et 'Same Old Blues', après quoi il nous à offert un morçeau du maîtres avec 'Muddy's 'Mannish Boy'. Ce vieux coquin n'a rien perdu de son talent et il se retrouve entouré d'un groupe qui connaît son affaire, notamment le talentueux Steve Bell à l'harmonica. Entre les deux, John a servi une très belle version de "Rainy Night In Georgia" et "Before You Accuse Me".

Ensuite il sort le “slide” avec comme dans « Can't Be Satisfied » et « Feel Like Going Back Home ». Nous avons progressivement pédalé vers la fin du concert, mais pas avant que Steve Bell n’aille se ballader dans la salle avec un super 'Leaning Tree'. Fin des travaux et la salle a explosé sous un tonnerre d'applaudissements. C'était un bon début !

Les jeunes talents ont leur chance à ce beau festival et cette année ils ont trouvé un petit bijou avec Crystal Thomas.

Venu tout droit de la Louisiane profonde, élevé aux sons de Muddy Waters et Jimmy Reed, Crystal commence à chanter dans les églises et finit par se retrouver aux côtés de Johnnie Taylor, d'abord comme tromboniste, puis comme chanteuse lorsqu'il découvre sa voix exceptionnelle. À la mort de Johnnie, elle rejoint le groupe de Floyd Grisby et y reste 15 ans. Elle sort son premier album en 2016, puis un autre en 2018 et signe chez Dialtone Records, ouvrant les portes du marché international. Sa ferveur et son émotion brute touchent tous ceux qui viennent l'entendre. Son dernier album "Now Dig This" est un vrai “killer” et je me doutais qu'on allait s'y accrocher. Elle est assistée par des musiciens de renom tels que Lucas Giordano à la guitare, Victor Puerta aux claviers, Antoine Escalier à la basse et mon bon ami Pascal Delmas à la batterie.

Après l'intro musicale obligatoire, Crystal a fait son entrée sur la grande scène et cela a tout de suite marqué les esprits tant par sa silhouette imposante que par le son de sa voix alors qu'elle serrait les premières notes de sa gorge de 'Fool For You Baby'. Hé bien,  vous parlez d'une entrée? Elle a ensuite continué avec "I Don't Worry" et "Woman Don't Lie". Cette dame a quelques cordes vocales en acier qu'elle sait très bien utiliser et elle se sait aussi entourée de musiciens extrêmement talentueux qui font de ce groupe une machine bien huilée. Le choix des chansons est excellent et elle sait vous émouvoir dans votre âme avec quelques chansons et puis je pense à 'Baby Don't Leave me' mais surtout au magnifique 'Ghost Of Myself'. C'était fou les gars !!!

C'était encore un blues de premier ordre. La diva a été clairement impressionnée par la réponse du public et nous a remercié avec une version décalée de 'Mojo Working' avec Victor Puertas à l'harmonica et le toujours de bonne humeur Lucas à la guitare. Madame Thomas, vous êtes une grande dame !

Pour terminer la soirée, la cerise sur le gâteau avec nul autre que Rick Estrin & The Nightcats. Un jour de 1970, alors qu'il n'avait que vingt ans, Rick Estrin a eu l'occasion de jouer de l'harmonica avec Muddy Waters et son groupe à l'hôtel Sutherland de Chicago.

Aujourd'hui, Rick Estrin est l'un des meilleurs harmonicistes, chanteurs et auteurs-compositeurs de la planète blues. Son jeu s'inscrit dans la continuité de ses maîtres : Sonny Boy Williamson II et Little Walter Jacobs, mais contribue également à développer l'instrument et la tradition.

En plus de sa virtuosité et de ses capacités de chanteur, Rick Estrin possède un talent de compositeur sans pareil, selon les critiques, qui le comparent à Cab Calloway, Louis Jordan ou Willie Dixon. Plusieurs de ses chansons ont été reprises par de nombreux artistes tels que : Little Milton, Rusty Zinn, Kid Ramos, Mark Hummel... Mais surtout, Rick Estrin est un excellent showman qui apprécie son apparence, sa coupe de cheveux, sa moustache, son élégance tenues à mettre dans ses performances. Selon lui, les gens ne sortent pas pour voir des gens qui leur ressemblent, mais pour voir quelque chose de spécial !

Maintenant que vous êtes prévenu, ne pensez pas que tous les chats sont gris la nuit, sinon Rick Estrin risque de vous envoyer au tapis. En dehors d'Estrin, le groupe comprend également Kid Andersen à la guitare et aux choeurs, Lorenzo Farrell aux claviers et Derrick "D'Mar" Martin à la batterie.

Ces "chats" nous ont servi du blues de la côte ouest de haut niveau et nous n'attendions rien d'autre. 'I'm Trapped' a ouvert les débats suivi de 'Looking For A Woman'. Vous ne devriez pas enseigner des trucs à un vieux renard, y compris à Rick qui des tonnes d'expérience dans sa poche arrière. Bravo à un excellent claviériste et à « D'Mar » qui a clairement volé la vedette, en particulier sur « House Of Grease » du dernier CD de Rick où l'homme a commencé à tambouriner sur tout ce qu'il rencontrait… et le public ? Eh bien, il devenait clairement fou ! Peu à peu, la fin de la performance est arrivée mais Rick n'est pas parti sans nous offrir un autre dessert que nous avons eu avec 'Can't Come Back'. Merci Monsieur Estrin !

Quelle soirée les amis et ce n'était que le premier jour. Il ne serat pas facile d'égaler ou d'améliorer cela. J'attend donc déjà avec impatience les représentations de samedi. Mais maintenant il était temps d'aller au lit CU tomorrow folks !!!